Program

Här kan du ta del av konferensens program.

I nedanstående film berättar Daniel Alm mer om innehållet i föreståndardagen och även en inbjudan till webinar för missionsråd.

Program

FREDAG

Föreståndardag med fokus på missionsfrågor

09:30 Mingelkaffe & Incheckning

10:00 Huvudsamling

12:00 Lunch

15:00 Avslutning

Huvudkonferensen för samtliga påbörjas:

15:30 Mingelkaffe & Incheckning för missionskonferensen

16:00 Uppstartsmöte

16:20 Seminarie med Ibra & PMU

17:50 Gemensamma frågor

18:00 Middag & mötesplats

19:30  Öppet kvällsmöte med Dick Brogden. ”Minst nådda ”

LÖRDAG

09:30 Mingelkaffe & Inchekning

10:00 Morgonmöte med Dick Brogden. ”Minst nådda – att ta evangeliet där det tidigare inte varit” 

12:00 Lunch & mötesplats

14:00 Vad gör vi för de mest utsatta i världen?

15:00 Fika & mötesplats

15:30 I Fokus. Vi berättar om det som är aktuellt inom Pingstmissionen.

16:15 Sändningsmöte. Bön, förbön för missionärer, videhälsningar från svenska missionärer, nya satsningar och sändningsord från Daniel Alm.

17.00 Slut.