Pingst Mission 2017

29-30 september i Pingstkyrkan Arken, Värnamo.

Apg 1:8 ”Men När den helige Ande kommer över er, kommer ni att få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns”

Pingst Mission Sänd 2017 from Sänd on Vimeo.

Inför årets nationella missionskonferens är det vår bön och längtan att orden i Apg 1:8 skulle få bli verklighet i våra liv, i våra församlingar och i det omfattande missionsarbete vi står i som rörelse.

Konferensens fokus/mål är att utmana oss att nå de som ännu inte hört vem Jesus är, att som individ, församling och missionsrörelse ta konkreta steg mot att nå de minst nådda och mest utsatta människorna.

Konferensen riktar sig till dig som är nyfiken på mission och skulle vilja träffa människor som kan inspirera dig i detta. Vi vill också särskilt välkomna dig som är ledare i en församling och som vill höra mer om vad som är på gång i rörelsen, men även hur ni som församling kan koppla ihop med det gemensamma arbetet inom Pingst. Missionsledning, missionsintresserad, församlingsledare, missionär, ungdomsledare, pastorer, söndagsskollärare, med flera – alla är ni varmt välkommen till Pingst Mission Sänd 2017!