fbpx

Trons hemlighet – skriftserie

Skriftserien Trons hemlighet ges ut av det Teologiska nätverket i Pingst. De har gjort ett gediget arbete för att fånga och formulera tron som den förkunnas i Pingströrelsens huvudfåra.

Skrifterna går även att köpa tryckta i vår webbshop.

 

Andliga ledare

Andligt ledarskap handlar inte bara om dem som har en offentlig ledarroll. Att leda och ledas hör till det djupt mänskliga. Vi kan inte skaka av oss frågan om vilka ledare vi följer. Hur känner man igen en god andlig ledare? Vilka egenskaper och gåvor bör vi söka hos dem vi väljer till ledare i den kristna församlingen? Denna skrift är ett försök att formulera Bibelns hållning i frågor som rör andligt ledarskap.

Ladda ner pdf

Köp boken i vår webshop

Andedop

Denna skrift vill ge grundläggande undervisning till den erfarenhet som pingstvänner världen över med Jesu ord kallar ett ”dop i helig Ande”. Ämnet är rikt och kan långt ifrån uttömmas på några få sidor. Men här finner du inspiration till ett fortsatt bibelstudium om den helige Andes person, närvaro och gåvor i församlingens liv.

Ladda ner pdf

Köp boken i vår webshop

Bibelsyn & Bibelbruk

Bibelsyn & Bibelbruk ingår i skriftserien Trons hemlighet som utges av det Teologiska nätverket i Pingst. De har gjort ett gediget arbete för att fånga och formulera tron som den förkunnas i Pingströrelsens huvudfåra.

Ladda ner pdf

Köp boken i vår webshop

Dopet

Varför behöver man bli döpt? När bör dopet ske? Hur ska det utföras? Och vem kan döpa? Denna skrift behandlar en rad praktiska frågor som rör det kristna dopet. Men framför allt vill den fördjupa tron på dopets andliga hemlighet. Varje dop är en synlig handling utförd av människor. Men det rymmer en dold verklighet där Gud handlar med den som blir döpt.

Ladda ner pdf

Köp boken i vår webshop

Döden, uppståndelsen och det eviga livet

Jesus kom i världen för att ge människan hopp. Men på vilka grunder vågar vi hoppas på ett liv efter döden? Och hur ser det hoppet ut? Med både varsamhet och frimodighet behandlar denna skrift ämnet döden, uppståndelsen och det eviga livet. Även om ett och annat är svårt att tyda i Bibelns framställning framträder det väsentliga i ett bländande ljus: Kristus har med sin död och uppståndelse förvandlat döden till en strålande övergång.

Ladda ner pdf

Köp boken i vår webshop

Församlingen

Församlingen är Guds stora hemlighet. Mänskliga projekt och ideologier reser sig och slocknar, men kyrkan står oövervinnerlig i världen. Hon vittnar om Guds eviga plan för världen: att skapa ”en ny himmel och en ny jord”.  I denna skrift skildras visionen av den kristna församlingen. Uppfylld av Helig Ande blir församlingen, i all sin skörhet, en näringsrik mylla där människan kan mogna till att bli den hon är skapad att vara: en bild av Gud.

Ladda ner pdf

Köp boken i vår webshop

Gudstjänsten

Över hela jordklotet kommer kristna människor tillsammans för att fira gudstjänst på ”Herrens dag”. Från det att solen går upp i Asiens östra kant, tills den går ner så långt västerut vi kan komma, pågår en global gudstjänst. Några möts i praktfulla katedraler, andra i enkla kapell eller lerkyrkor. Gudstjänstkulturen ser olika ut i olika sammanhang, men alla firar vi gudstjänst! Man kan inte ens tänka sig en kristen församling utan gudstjänstfirande. Ändå reflekterar vi inte så ofta över denna centrala del av vårt kristna liv. I den här lilla skriften försöker vi sätta ord på gudstjänstens djupaste innebörd och beskriva vad Bibeln säger om dess syfte och innehåll.

Ladda ner pdf

Köp boken i vår webshop

Helande

I denna skrift bearbetas frågor om sjukdom och helande. Helande ingår i skriftserien Trons hemlighet som utges av det Teologiska nätverket i Pingst. De har gjort ett gediget arbete för att fånga och formulera tron som den förkunnas i Pingströrelsens huvudfåra.

Ladda ner pdf

Köp boken i vår webshop

Herrens måltid

Samlade runt Herrens bord firar vi en måltid som är ett möte, inte ett minne. Därför har Herrens måltid, brödsbrytandet eller nattvarden som den också kallas, ända sedan urkristen tid stått i centrum av det kristna gudstjänstfirandet. Med utgångspunkt i skapelseberättelsens skildring av människans som en hungrande och ätande varelse visar denna skrift varför frälsningen i den kristna tron finns sammanfattad i en måltid.

Ladda ner pdf

Köp boken i vår webshop

Jesus

Det finns något svårfångat i Jesus från Nasaret och de anspråk han framträder med. Ena stunden tror man sig veta vad han menar, nästa stund slår han undan benen på den som vill ha ordning och reda och klara besked. Vad ska man tänka om Jesus? Är det verkligen möjligt att tro att han på samma gång är både Gud och människa? Och spelar det egentligen någon roll hur mycket av Gud, och hur mycket av människan, som rymdes i hans person? Denna skrift sätter ord på innebörden av att Gud har blivit människa, utifrån den bild av Jesus som framträder i evangelierna och blir den unga kyrkans tro.

Ladda ner pdf

Köp boken i vår webshop

Människan

Frågan om människans ursprung och mål engagerar. Är hon den slumpmässiga evolutionens produkt, styrd av ”det naturliga urvalet”, där bara de bäst anpassade överlever? Eller är hon, som i en del österländska religioner, ett led i en oöverskådlig cykel av existenser? I denna skrift i serien Trons hemlighet belyses Jesu människosyn i dialog med vår tids synsätt. Konturerna av människan framträder med hjälp av fem bibliska perspektiv. Människan är skapad av Gud, hon är märkt av syndafallet, hon lever under Guds försyn, hon kallas till frälsning och hon har löfte om ett evigt liv.

Ladda ner pdf

Köp boken i vår webshop

Äktenskap

Den hemlighet som ligger i äktenskapet är stor. Kärleken mellan man och kvinna är ett tecken på Guds kärlek till världen. Även om det livslånga äktenskapet är idealet för de flesta, utmanas denna samlevnadsform i dag av andra sätt att leva tillsammans. Kan man inte bara leva med varandra så länge det fungerar, utan långtgående löften? Måste äktenskapet vara förbehållet man och kvinna? Några röster säger till och med: måste äktenskapet alltid gälla tvåsamhet? I denna skrift tecknas huvuddragen i Guds tanke med äktenskapet enligt Bibeln.

Ladda ner pdf

Köp boken i vår webshop

Äldste

Hur bör den kristna församlingen ledas? Och vem är lämpad att vara dess ledare? Äldste är Nya testamentets vanligaste beteckning för församlingsledare. Men hur definieras en äldste? Och vem väljer vilka som ska leda den kristna församlingen? Det är några av de frågor som behandlas i denna skrift, som vill inspirera till ett förnyat samtal om det viktiga uppdraget som församlingsledare.

Ladda ner pdf

Köp boken i vår webshop