Publikationer

Pingst förvaltning AB är delägare i Mentor Media, som bland annat äger dagstidningen Dagen och bokförlaget Libris. De olika verksamheterna inom Pingst ger också varje år ut olika publikationer, exempelvis böcker och tidningar.

Tidning

Tidningen Pingst.se är en medlemstidning som alla pingstvänner har möjlighet att få hem i brevlådan. Den utkommer fyra gånger per år och skickas i dag till omkring 37 000 hushåll. PMU, IBRA och och LP-verksamheten ger också ut egna tidningar med information och inspiration om sina verksamheter.

Pingströrelsens årsbok

Tillbakablickar och kontaktuppgifter för Pingströrelsen presenteras i denna årskalender som årligen ges ut av Pingst – fria församlingar i samverkan.
I varje årgång redovisas årskrönika, hemgångna och nybyggnationer från föregående år. En omfattande statistik för pingstförsamlingarna redovisas. Den bygger på uppgifter från den 31 december föregående år. Dessutom finns en adressbok med aktuella adresser till alla pingstförsamlingar och deras missionärer och gemensamma företag.
Genom abonnemang kan man anmäla sig och årligen få Pingströrelsens årsbok utskickad i samband med utgivningen i slutet av augusti varje år. Abonnemang anmäls till Pingst. Pris: 250 kr/år inklusive frakt.
Anmäl abonnemang till Libris:  info@pingst.se, 08-619 25 46
Pingströrelsens årsbok finns också att köpa i Pingst webshop.

 Trons hemlighet

Trons hemlighet är namnet på en skriftserie som presenterar tron så som den förkunnas i Pingströrelsens huvudfåra. Böckerna innehåller undervisning för den som snabbt och enkelt vill läsa på i grundläggande teologiska frågor. De kan vara till stor hjälp för förkunnare, i bibelskolor och bland församlingsmedlemmar som utgångsmaterial för undervisning och samtal. Det teologiska nätverket i Pingst står som författare till serien. Skrifterna kan köpas i Pingst webshop eller beställas på telefon 08 619 25 46 eller per e-post magnus.wahlstrom@pingst.se

Missionsdokumentationer från PMU

PMU har tagit fram en rad skrifter, som finns att hämta här:
http://www.pmu.se/material/studierriktlinjer

Historieverk

Projektet Svensk pingsthistoria startade 1999 med ambitionen att göra ett nytt referensverk om Pingströrelsens historia. Åtta år senare presenterades verket i två band:
Pingströrelsen – händelser och utveckling under 1900-talet och Pingströrelsen – verksamheter och särdrag under 1900-talet. 21 författare har skrivit 34 artiklar som presenteras med nästan 700 bilder på sammanlagt 888 sidor. Böckerna är utgivna på Libris förlag. De kan köpas i handeln eller direkt från Pingsts webshop. Det är också möjligt att beställa böckerna per post för 450 kronor plus frakt: Skriv till Svensk Pingsthistoria, Pingst, Box 15144, 167 15 BROMMA