Diakoni och relationer

Möten med människor i olika situationer och i olika faser av livet är en naturlig del av livet. Omsorgen om medmänniskan är för Pingst ett naturligt uttryck för en kristna tron. I Pingströrelsens församlingar och flera av de verksamheter som Pingst har nationellt finns många former av verksamheter med inriktning på diakoni och relationer.

Här nedanför finns länkar till verksamheter som ger stöd till församlingar och enskilda i dessa frågor. Det går också bra att kontakta en lokal församling i din närhet. En del pingstförsamlingar har anställd personal med inriktning på diakoni och omsorg, andra har medlemmar med särskilt ansvar för detta.