Barn och ungdom

"Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty himmelriket tillhör sådana." Matt. 19:14

För Pingst är barnen viktiga. Flertalet pingstförsamlingar har verksamheter för barn och ungdomar i olika åldrar, allt från babysång och söndagsskola för de minsta till kristendomsskola och ungdomssamlingar för tonåringar.

På nationell nivå stöttas arbetet i de lokala församlingarna genom ungdomsorganisationen Pingst ung, som bland annat erbjuder ledarmaterial på webben.