Tillsammans

Genom projektet "Tillsammans" vill vi föra fram Bibelns syn på äktenskap, familj, barn och församling. Projektet vänder sig dels till församlingarna med stöd och hjälp ifråga om material, idébank och utbildning, dels ut mot samhället i opinionsbildning.