Psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan i Sverige har ökat under flera år, även i våra församlingar. Vi önskar vara en resurs för församlingar på detta område. Vi vill hjälpa församlingar att börja prata om psykisk ohälsa genom att erbjuda utbildningsdagar, tips och material i ämnet.

Diakonins månad anordnas varje år i september.