Funktionshinderfrågor

Pingstförsamlingarnas Handikapp Verksamhet (PHV) har både bytt namn och hemsida. Verksamheten ligger numera under Pingst Omsorg med Christine Viklund som verksamhetsansvarig.

Vi vill skapa medvetenhet och kunskap om funktionshinderfrågor i våra församlingar. Hur bemöter man människor med olika sorters funktionsnedsättningar? Hur involverar man personer med olika förutsättningar i församlingens olika verksamheter? Är lokalerna tillgänglighetsanpassade?
Varje år arrangerar vi också två Gemenskapsveckor för familjer med barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt unga vuxna med funktionsnedsättning.
Våra kurser arrangeras tillsammans med June Folkhögskola och veckan på Furuboda görs tillsammans med Föreningen Furuboda, Åhus. Veckan på Bjärka Säby, Linköping arrangeras, förutom med June Folkhögskola även tillsammans med Sionförsamlingen i Linköping. Det är mycket uppskattade veckor och många väljer att komma tillbaka år efter år.

 

Teologisk förståelse om funktionshinderfrågor

Det finns ett häfte, Gåvan att finnas till, som riktar sig till kyrkorna och vill ge inspiration till arbeta med att inkludera alla i kyrklig miljö. Häftet utgår från att livet i sig är en gåva från Gud och att vi som människor är gåvor till varandra, bara genom att vi finns till. Den har teologiska reflektioner kring funktionshinder och nedsättningar.
Man kan köpa häftet eller ladda ner den från SKRs hemsida.
Klicka här för att ladda ner.

Champions Club

Det finns barn som behöver extra stöd i våra verksamheter. Champions Club är ett arbete som handlar om att möta familjer som har särskilda behov. Alla barn ska ha rätt till att gå i söndagsskolan oavsett förutsättningar. De ska också få möjlighet att växa andligt. Och det gör man genom en-till-en undervisning i en stimulerande miljö. Barnets individuella behov och förutsättningar är i fokus.
Arken Värnamo är de som kommit längst i arbetet.
För mer information kontakta Christine Viklund, christine.viklund@pingst.se,  070-4192523