Vigsel

Från och med 1 januari 2012 är det Pingst - fria församlingar i samverkan som ger vigselrätt och vigselbehörighet i stället för som tidigare Vigselnämnden. Vigselrätt kan endast ges till pastor verksam i en församling som tillhör Trossamfundet Pingst. För att få vigselrätt krävs genomgången vigselförrättarkurs.

Vigselförrättarkurs

Nästa vigselkurs är den 7-9 april 2021 i Enköping.

Kursavgift: 2500 kr (inkl. helpension, kursmaterial och undervisning).

Vid nyregistrering av behörighet till Kammarkollegiet faktureras ytterligare 2500 kr.

Anmälan senast den 15 januari 2021.

Kursen är obligatorisk för dem som söker vigselbehörighet inom Pingst – fria församlingar i samverkan.

Klicka på länken nedan för att ladda ner anmälningsformulär. Där framgår också vilka bilagor som behövs vid anmälan och vart den ska skickas.

Vidare upplysningar ges av andreas.ardenfors@pingst.se

LADDA NER

Ansökan-behörighetsförklaring_20180219
(0.03 MB)

Vigselbevis

Här finns en mall för vigselbevis, samt det dokument, som gäller för vigselrätt inom Pingst – fria församlingar i samverkan.