Vigsel

Från och med 1 januari 2012 är det Pingst - fria församlingar i samverkan som ger vigselrätt och vigselbehörighet i stället för som tidigare Vigselnämnden. Vigselrätt kan endast ges till pastor verksam i en församling som tillhör Trossamfundet Pingst. För att få vigselrätt krävs genomgången vigselförrättarkurs.

Vigselförrättarkurs

Nästa vigselkurs är den 29-31 januari 2020.

Kursavgift.

Anmälan senast den 17 november 2019.

Kursen är obligatorisk för dem som söker vigselbehörighet inom Pingst – fria församlingar i samverkan.

Klicka på länken nedan för att ladda ner anmälningsformulär. Där framgår också vilka bilagor som behövs vid anmälan och vart den ska skickas.

Vidare upplysningar ges av andreas.ardenfors@pingst.se

LADDA NER

Ansökan-behörighetsförklaring_20180219
(0.03 MB)

image description
Andreas Ardenfors
Verksamhetsledare Pingst Församling/Tillväxt
andreas.ardenfors@pingst.se

Vigselbevis

Här finns en mall för vigselbevis, samt det dokument, som gäller för vigselrätt inom Pingst – fria församlingar i samverkan.