Tystnadsplikt och tystnadsrätt

Bibeln undervisar med stor tydlighet om allas ansvar att vårda sitt tal, bevara förtroenden och inte sprida rykten. I den kristna församlingen är möjligheten till förlåtelse trons största skatt. Förlåtelsen förutsätter öppenhet och bekännelse. Den funktionen har sin förutsättning i en omsorg om förtroendena som ges och ett ansvar att inte sprida dem vidare.

Tidigt i den kristna kyrkan utvecklades en praxis att de som avskilts för särskilda tjänster i församlingen också hade ett särskilt ansvar att bevara förtroenden och bekännelser. I det svenska samhället finns det en lång och djup tradition av att prästers och pastorers tystnadsplikt och tystnadsrätt har en stark ställning och ett stort förtroende.

Med de här utgångspunkterna finns det anledning att definiera vad som gäller för tystnadsplikt och sekretess för pastorer i Pingst – fria församlingar i samverkan och för människor med andra förtroendeuppdrag i våra församlingar.

Nedan presenteras ett dokument som ger denna fördjupning. På sidan finns också länkar till blanketter för tystnadslöfte – en för pastorer, en för anställda och volontärer.

LADDA NER

Tystnadsplikt i Pingst 200107
(0.15 MB)

LADDA NER

Blankett tystnadslöfte pastorer 200107
(0.11 MB)

LADDA NER

Blankett tystnadslöfte anställda och volontärer 200107
(0.13 MB)