Rekrytering och referenser

Utgångspunkten när församlingen söker pastor är att söka Guds ledning i bön och fasta. Det måste också kombineras med en gedigen process. Nedan presenteras tankar och material som kan vara till hjälp.

Rekrytering

Pingst Församling ger stöd på flera områden i en rekryteringsprocess. Ett första steg är alltid att kontakta verksamhetsledaren som samordnar dessa frågor och är kontaktperson för arbetssökande och pastorsstuderande som söker tjänst. På vår webb har vi ett intranät där platssökande och församlingar presenterar sig. Verksamhetsledaren ger tillgång till detta. Församlingar kan också annonsera gratis på en öppen webbsida med platsannonser. Den vägen har många församlingar hittat sin pastor. Regionalt är det också bra att ta kontakt med regionledarna i Pingst Pastor. De har på ett särskilt sätt överblick och kontakter i regionen.

Sökprofil

För att göra en bra rekrytering och sedan vara en bra arbetsgivare är sökprofil ett redskap som kan användas. För ett samtal om församlingens uppdrag, vision och nuläge. Som en hjälp i denna process erbjuder Pingst Församling ett dokument som ger vägledning i processen och innehåller en blankett för sökprofil.

Klicka här för att ladda ner blanketten!

Referenser

CV, curriculum vitae, betyder levnadslopp, levnadsteckning. Det viktigaste i en levnadsteckning är inte en meritförteckning, det verkligt värdefulla är att se hur utbildning och kompetens tidigare har omsatts i praktiken. Det enda sättet att ta reda på detta är att inhämta referenser och rekommendationer från pålitliga människor som känner personen man avser att rekrytera. Pingst Församling har tagit fram ett utförligt dokument som både berättar om vad man ska tänka på när man inhämtar rekommendationer och ger förslag på frågor som kan ställas.

Klicka här för att ladda ner dokumentet!