Pension och försäkring

Pingst servar församlingar med lösningar kring pension och försäkringar för anställda.

Frågor kring pensioner och försäkringar handhas av Peter Lindskog. För hanteringen av personal- och reseförsäkringar finns en särskild webblösning som Pingst erbjuder. Kontakta oss om er församling vill använda denna. Har er församling redan denna, klicka på länken ”Pingst Personalförsäkring” nedan för att logga in. Genom att klicka på länken ”Blanketter” nedan kommer man till en särskild sida där blanketter för försäkring och skadeanmälan finns för nedladdning.

Pension och försäkring för anställda inom Pingstförsamlingar

De flesta Pingstförsamlingar har idag kollektivavtal.

Arbetsgivarpart – Arbetsgivaralliansen
Facklig part – Vision (Vision ekumeniska)

Personalförsäkringar
TFA – olycksfall och arbetskadeförsäkring – Fora www.fora.se
TGL (tjänstegruppliv) – Alecta – www.alecta.se
TRS (Trygghetsrådet) – www.trs.se
OFH (Gruppolycksfallsförsäkring – fritid/heltid – www.euroaccident.se

Tjänstepension
ITP1 (födda 1979 och senare) – Colletum/Alecta
ITP2+ITPK (födda 1978 och tidigare) – Collectum/Alecta

I ovannämnda försäkringar ingår sjukpension (sjukförsäkring), premiebefrielseförsäkring och efterlevandepension.

Hänvisar till www.collectum.se och www.alecta.se där det finns information om Tjänstepension.

Helhetsbild över hela pensionen (allmän pension, Tjänstepension och eventuellt eget sparande). Se då www.pensionsmyndigheten.se och www.minpenson.se .
För tjänsteresor utomlands, längre missionsuppdrag (över 12 månader) och Utländska besökare
Tjänstereseförsäkring (Gouda) – tecknas för tjänsteresor utomlands (gäller alla länder) upp till 1 år.
Utlandsstationeringsförsäkring (Gouda) – för utlandsvistelse längre en 1 år.
Utlänska besökare (Gouda) – tecknas när församling inbjuder utländska besökare till Sverige.
ITP-Utland (Colletum/Alecta) – vid tjänstgöring utomlads mer en 12 månader – (i stället för allmän pension).
Se mer information www.pfs.pingst.se .

Om alla personalförsäkringar ovan hänvisar vi till vår hemsida www.pfs.pingst.se där det finns information och blanketter. Anmälningar kan göras direkt via https://forsakringar.pingst.se . Knappar för dessa länkar finns ovan.

Kontaktperson är Peter Lindskog.

image description
Peter Lindskog
Pensionsstiftelsen, försäkringsfrågor, Hjälpkassan
peter.lindskog@pingst.se