Lön och anställning

Många pingstförsamlingar är också arbetsgivare och avlönar personer för tjänster och uppgifter. På den här sidan finns olika resurser samlade kring lön, anställning och tjänst.

Löner

Nedan finns filer för nedladdning om löner för anställda och mötesbesök. Bransch- och löneavtalet för Trossamfund och Ekumeniska organisationer reglerar lönesättningen.
För mötesbesök och reseersättningar, som inte regleras i kollektivavtalet, finns särskilda rekommendationer. Dessa var tidigare en del av ”Lönebetänkandet” och finns nu i filen ”Rekommendationer för mötesbesök”.

LADDA NER

2017-10-01 Bransh- och löneavtal 2017-2020 - Trossamfund och Ekumeniska Organisationer
(1.54 MB)

LADDA NER

2020-10-01 Pingst avtal gällande mötesbesök 2020-10-01-2023-09-30
(0.67 MB)

Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna organisationer. Merparten av pingstförsamlingarna är medlemmar. Arbetsgivaralliansen bidrar med hjälp i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel i arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskap och lönebildning.
Medlemsförsamling kan få rådgivning direkt från Arbetsgivaralliansen. På deras webb kan ni som församling logga in med inloggningsuppgifter som de ger er för att få tillgång till mallar och avtal.
På arbetsgivaralliansens webb finns bl.a. blanketter för anställningsavtal, mallar och instruktioner för provanställning, utlandstjänst och uppsägning. Dessutom finns material kring arbetsmiljö, rehabilitering, m.m.

Vision Ekumeniska

Vision Ekumeniska är fackförbundet för personal som arbetar inom Pingst eller i närstående organisationer. Vision Ekumeniska organiserar även personal inom EFS, Svenska Alliansmissionen, EFK och Equmeniakyrkan.

Befattningsbeskrivning och utvecklingssamtal

Som en hjälp för att utforma befattningsbeskrivning och genomföra utvecklingssamtal har Pingsts församlingskonsulter tagit fram exempelmallar för detta. Detta kan givetvis utformas på många olika sätt. Mallarna är främst tänkta som ett stöd för att utforma detta och församlingen kan själv redigera i Word-filerna. Klicka på länkarna nedan för att ladda ner filerna.

LADDA NER

Anställning_Befattningsbeskrivning_mall
(0.03 MB)

Inför avslut

Redan när anställningsavtal tecknas ska man komma överens om ömsesidig uppsägningstid så att båda parter får goda förutsättningar i samband med att en tjänst avslutas.

En viktig del av överlämnandet är att ”tanka” över viktig information så att den finns tillgänglig för efterträdaren. Det kan både handla om praktiska saker som dokumentmappar i datorn med ex. beslutsunderlag, mallar och listor och om erfarenheter. Det senare kan ex. inhämtas genom ett planerat avslutningssamtal där erfarenheter delas.

Klicka här för mall till avslutningssamtal!

Om avslutet av någon anledning är ofrivilligt ska alltid både Vision och Arbetsgivaralliansen kontaktas tidigt i processen. Gäller det ex. uppsägning på grund av arbetsbrist har de kunskap både om formerna och vilka förmåner och rättigheter den anställde har för en bra övergång till ett nytt arbete.