Arbetsledning och arbetsmiljö

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsledning och arbetsmiljö. Med arbetsgivaren menas de personer som utgör organisationens verkställande organ, på en mindre arbetsplats fördelas ansvaret i första hand inom styrelsen. En tydlighet kring den anställdes arbetsuppgifter och ledningens förväntningar är bra för båda parter. En befattningsbeskrivning som man kan återkomma till och hålla uppdaterad är till stor hjälp för att hålla den processen levande. Pingst Församling erbjuder en mall för detta. Klicka här för att ladda ner denna!

Arbetsledning

Inför varje verksamhetsår ska lönesättande chef och arbetstagare genomföra ett utvecklings/medarbetar-samtal. Det kan ex. vara ordföranden som har samtal med föreståndaren och om fler anställda finns kan föreståndaren ha samtal med dem. Nedan finns olika mallar som kan användas i samtalet.

Utvecklingssamtal – mall mellan

Utvecklingssamtal – mall kort

Utvecklingssamtal – mall lång

Utvecklingssamtal – självskattning

Utvecklingssamtal – skattning av arbetsledare

 

Tankar om arbetsledning i församlingen:

Att vara pastor kan vara en fantastisk upplevelse av gemensamt tjänande men också en isolerad pina av ensamhet. En föreståndare är beroende av goda relationer till församlingens ordförande samt till församlingsledningen i stort. Anställda medarbetare är lika beroende av tydlighet och trygghet i sina relationer till sin arbetsledare och andra medarbetare samt volontära ledare.

Det är en god idé att utveckla ett system för relation och kommunikation där man känner värme, trygghet såväl som effektivitet och tydlighet kring arbetsledning av pastorer och anställda. Ett system där såväl beslut, processer, delegationer som omsorg ryms. En av de viktigaste sakerna att vaka över är den anställdes arbetsbelastning och hennes uttag av ledigheter. Isolation, för stor arbetsbörda och bristande möjlighet att ta ut sin ledighet är tre faktorer som sliter på många pastorer. Lyckas man som församling bry sig och ge stöd på de områdena har man vunnit mycket.

För den som är ensam anställd är extra viktigt att församlingen utvecklar ett nära samarbete mellan ordförande och pastor. Ett sådant upplägg kan innebära att man träffas minst en gång i månaden, till exempel över lunch för genomgång, avstämning av processer. Andra sätt att vårda samarbetet är att hålla en nära men inte kvävande kontakt via mejl, gemensamma listor, chatgrupper m.m. I ett team med flera anställda kan ett sådant system se ut enligt följande:

Tisdag morgon: Gemensam bön om ca 60 min. Bön och bibeläsning.
Onsdag morgon: Gemensam teamsamling om ca 90-120 min med utvärdering av veckan som gått, genomgång av kalendern och avstämning av aktuella ärende och processer.
En gång per vecka: Enskilt möte om 30-60 minuter på valfri tid möts arbetsledaren och den arbetsledde för personligt samtal och genomgång av den arbetsleddes uppgifter, behov, mående och planering av ledigheter.

Systemet kan variera men det viktiga är att man hittar balansen mellan att den anställde känner sig fritt svävande, utan rådgivning och stöd till att det blir för stark kontroll där inget utrymme för initiativ och beslut finns.

Mentorskap

En av de saker som ofta pratas om inom pastorskåren men som inte alltid är lika lätt att verkställa är att pastorn har en mentor. En mentor är någon som har som uppgift att hjälpa den anställde att växa och utvecklas som pastor, inom ett område, att växa, att vara ett bollplank. Mentorn är ofta duktig på att ställa frågor, att hjälpa pastorn att formulera sig och att bidra till att ännu outvecklade tankar formas till insikter. Det är oftast ett klokt upplägg om mentorn inte finns i den församlingen pastorn tjänar. En församling gör en god investering om den ställer medel till förfogande för den anställde att ha en mentor. Det kan vara reseersättning, arbetstid och i vissa fall också ersättning till mentorn. Ett tänkbart upplägg för en ny pastor är att man bestämmer sig för en mentor och bokar in tre till fyra träffar under ett års tid och sedan är åtagandet slut. På så sätt kan man avsluta utan att det känns ansträngt men också välja att förlänga om båda parterna är intresserade av det. Om man som församling eller pastor själv har svårt att hitta en mentor kan man vända sig till regionledaren för sin region i Pingst pastor för rådgivning.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbete är en viktig del av arbetsgivaransvaret. Arbetsmiljöarbetet syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Avsätt gärna pengar löpande i en ”fond” så att det finns medel när behov uppstår.

Nedan kan ladda ner det dokument som Pingstorganisationerna använder för sitt arbetsmiljöarbete och använda det som utgångspunkt för ert lokala arbetsmiljöarbete. Information finns också hos Arbetsgivaralliansen.
Här finns också en länk till Prevents webbsida, där det finns möjlighet att hitta både arbetsmiljöenkäter och checklistor att använda.

Tankar kring arbetsmiljö i en församling:

Att vara anställd i en församling innebär att man får sin lön av medlemmarnas givna pengar. Det är ett ansvar att hantera och att ha respekt för. Att vara arbetsgivare för en evangeliets tjänare är också ett ansvar och något att ha respekt för. Pastorn går in med hela sitt liv som insats. Ofta är det en familj som flyttat, kanske barn som bytt skola och en ny vardag som skall etableras för den anställde. Det är en helhjärtad överlåtelse där man med sitt liv och sin familjs liv som insats bejakat Guds och församlingens kallelse. Det skapar ett starkt band mellan pastorn och församlingen. Om pastor med ev familj i rekryteringsprocessen och under anställningen känner att församlingen är mån om dem är en bra start ett faktum.

Rent konkret är en rimlig lön, en bärbar dator, en telefon och möjligheten att delta i rörelsens konferenser självklarheter i dagens pastorskår. Vid behov bör naturligtvis en trivsam arbetsplats finnas. Gällande lön är ett tips att: kan man inte ge en rimlig lön på 100% tjänst, sänk hellre procenten än lönen. Det visar på uppskattning samt ger pastorn möjligheten att försörja sig med en sidoinkomst. Den församling som utöver det visar på kreativitet och omsorg i rekrytering och omvårdnad av sin pastor vinner oerhört mycket på det. Det kan till exempel vara hjälp till barnvakt, vetskapen om att det finns en bönekedja för pastorsfamiljen, generositet när det gäller utbildningsfrågor eller möjligheten till att få delta i gemensamma uppdrag i rörelsen. En god hållning är att arbetsgivare och arbetstagare strävar efter att möta varandra med välvilja, generositet och gemensam önskan om framgång och att man vågar prata om vad det innebär

LADDA NER

Vårt Arbetsmiljöarbete inom Pingst-policy
(0.50 MB)