Pastorn och tjänsten

Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare.’ Paulus skriver i EF 4:11 om mångfalden av gåvor hos de personer som kom att tjäna församlingarna i utvecklingen av lära och liv. Personer med olika gåvor är inte varandras konkurrenter. Genom att de samverkar kan Kristi kropp växa till. Tillsammans ska de använda sina gåvor så att hela församlingen utrustas till tjänst (Ur Teologiska nätverkets skrift Andliga ledare).

På den här sidan har vi samlat material som kan ge vägledning och hjälp till församlingar för rekrytering, anställning och att vara en bra arbetsgivare för de som kallas och avskiljs till särskild tjänst.

Folder

En översikt med hänvisning till de material som finns ges också i foldern Pastorn och tjänsten som kan laddas ner genom att klicka på bilden till höger.

Ämnen och material

Materialet om pastorn och tjänsten finns ordnat på flera undersidor. Klicka på respektive rubrik för att komma till den sidan.

Rekrytering och referenser – råd och material i en rekryteringsprocess.

Platsannonser – öppna annonser med församlingar som söker pastor samt intranät med platsbank.

Lön och anställning – på den här sidan finns olika resurser samlade kring lön, anställning och tjänst.

Pension och försäkring – information och blanketter kring försäkring och pension för anställda.

Arbetsledning och arbetsmiljö - om hjälp för att vara en bra arbetsgivare.

Vigsel – om vigselbehörighet och vigselkurs.

Tystnadsplikt och tystnadsrätt – vad gäller för en pastor i Pingst?

Ny i tjänst – introduktionsdagar för dig som är ny i tjänst.

Pingst Pastor – nätverk för pingstpastorer

 

Kontakta gärna Pingst Församling om frågor kring rekrytering och anställning för att höra hur vi kan hjälpa till. Richard Svensson är kontaktperson.

 

image description
Richard Svensson
Verksamhetsledare Pingst Församling
richard.svensson@pingst.se