Pingst Pastor

Pingst Pastor är ett nätverk för pastorer verksamma inom Pingst.

Utgångspunkten för nätverket är att man är Kallad till ordets tjänst, Bekräftad av en lokal församling och Överlåten till gemenskap med andra pastorer i Pingst. De pastorer som går med i nätverket placeras i en mindre processgrupp, som fungerar som något av en mentors- och gemenskapsgrupp. Varje år i januari arrangeras en konferens för medlemmarna i nätverket och medlemmarna erbjuds också olika  fortbildningsmöjligheter. Anmälan om medlemskap sker via den egna hemsidan. Det kostar 300 kronor per år att vara med i nätverket.

Pingst Pastor 2021

Vi vill göra vad vi kan för att samla medlemmarna i Pingst Pastor även i coronatider. Nätverkets tre grundbultar om kallelse, bekräftelse och överlåtelse behöver få sin tillämpning också nu. Vi vill alltid stötta våra pastorer i kallelsen, ge redskap och inspiration. Detta sker också i den ömsesidiga överlåtelsen där mötet predikanterna emellan är något av det viktigaste. Det är inte möjligt att planera för en stor nationell pastorskonferens i Stockholm i början av året, därför denna inbjudan till en komprimerad och regional variant av Pingst Pastor.

Vi står i en fas där vi skulle behöva ett ord från Herren, fler redskap för att kunna leda vidare, fördjupning i bön och en glädjerik gemenskap. Givet pandemins begränsningar kommer vi i år att mötas till en fullmatad dag på sju olika platser. Du anmäler dig till din region. Medverkande under dagarna är Daniel Alm, Richard Svensson, regionledarna och pastorer och lovsångare från regionen.

Varmt välkommen till Pingst Pastor 2021 i pandemins tidevarv. Vi tror att det som nu är möjligt att genomföra också kommer att bli till stor nytta och välsignelse från Gud!

Du anmäler dig via din medlemssida. Länk hittar du lite längre ned på denna sida.

Program

11:00   Vad säger Anden i församlingen?
Lovsång, bön och undervisning.

12:30   Lunch med din processgrupp.

14:00   Regionledarens uppdateringar och aktualiteter inom regionen.

14:20  Att leda hela vägen genom pandemin.
Coachande, planerande, genomförande redskap.

15:00   Pastorns böneliv.
Vi vill att alla pastorerna i förväg läser artikel av Dr George Wood, artikeln blir underlag för “öppen mikrofon” om pastorerna och bönen utifrån:

  • Pastorn och det egna bönelivet
  • Bönelivet i förändringsprocesser
  • Bönelivet i ledningssammanhang
  • Bönelivet i det offentliga
  • Bruk och missbruk av bönen

Bön.

16:00   Fika och utbyte: Mingel med avstånd där vi delar resurser som din bästa bok, bästa artikel och filmtips inom områdena: teologi, andlig utveckling och ledarskap. Ta alltså med dig dina bästa tips!

17:00   Kväll med middag och uppmuntran. Välkomnande av nya pastorer.

Platser

Måndag 11/1
Malmö
Andreas Wessman

Tisdag 12/1
Växjö
Pelle Hörnmark

Onsdag 13/1
Trollhättan
Mats Särnholm

Torsdag 14/1
Uppsala
Dan Salomonsson

Måndag 18/1
Finland (plats meddelas senare)
Patrik Hellström

Onsdag 20/1
Västerås
Daniel Alm

Torsdag 21/1
Umeå
Ulf Sundkvist

 

Anmäl dig på din medlemssida, du anmäler dig till din region. Välkommen!

Min medlemssida

Varje medlem i nätverket får inloggning till sin egen medlemssida. Där kan kontaktuppgifterna i den personliga profilen uppdateras så att man får del av aktuell info. Det är också via medlemssidan som anmälningar till konferensen och nerladdning av exklusiva material görs.

Medlemskap

Anmälan om medlemskap görs genom att klicka på länken nedan. Den som inte själv är föreståndare ska rekommenderas av föreståndaren i den församling man tjänar i. När medlemskapet aktiverats meddelas regionledaren i det aktuella området och man blir en del av en processgrupp.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas årligen. Den betalas för kommande år hösten, inför årsskiftet och den årliga konferensen i januari. Den är på 300 kr per år. För pastorsstuderande och pensionärer är den 150 kr. Efter 70 års ålder är medlemskapet kostnadsfritt.

Avgiften kan betalas i samband med anmälan till pastorskonferensen och hamnar då på samma faktura. Den kan också betalas separat i Pingst Webshop. Klicka här för att komma till Pingst Webshop!