Stöd från SST

Nämnden för statens stöd till trossamfund (SST) ger stöd till församlingar inom bidragsberättigade samfund, både i form av bidrag och i form av kurser och material. De flesta år kan man söka bidrag till lokaler och anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning. Information finns på deras webb. De anordnar regelbundet kurser och utbildningar i bland annat föreningsteknik. Aktuell information finns också på SST:s hemsida.