Själavårdsutbildning

Utbildningen anordnas av June folkhögskola i samarbete med Pingst – fria församlingar i samverkan. Utbildningen består av fyra delkurser fördelade på två terminer och vänder sig till dig som har erfarenhet av själavårdande samtal och vill fördjupa dig i ämnet själavård i församlingen. Från och med våren 2020 så flyttar utbildningen från Kaggeholms folkhögskola där den funnits sedan 1991 till June folkhögskola i Jönköping.

Varje kursomgång startar klockan 17 med middag på torsdagen och avslutas med lunch på söndagen. Utbildningen innehåller föreläsningar i storgrupp, bearbetning i litteraturgrupper, basgrupper, egen reflektionstid samt skapande kreativa pass.