Själavårdsutbildning

Utbildningen anordnas av June folkhögskola i samverkan med Pingst fria församlingar i samverkan. Utbildningen består av fyra delkurser fördelade på två terminer och vänder sig till dig som har erfarenhet av själavårdande samtal och vill fördjupa dig i ämnet själavård i församlingen. Från och med våren 2020 så flyttar utbildningen från Kaggeholms folkhögskola där den funnits sedan 1991 till June folkhögskola i Jönköping.

Varje kursomgång startar klockan 17 med middag på torsdagen och avslutas med lunch på söndagen. Utbildningen innehåller föreläsningar i storgrupp, bearbetning i litteraturgrupper, basgrupper, egen reflektionstid samt skapande kreativa pass.

Datum:
Del 1: 23-26 januari 2020
Del 2: 23-26 april 2020
Del 3: 10-13 september 2020
Del 4: 19-22 november 2020

När du söker och blir antagen till utbildningen förbinder du dig att delta vid samtliga kurstillfällen och genomföra arbetsuppgifterna i mellanperioderna. Din ansökan ska kompletteras med rekommendation från din församlings föreståndare eller ordförande.

Sista ansökningsdatum är 1 oktober.

Pris: 3.100:- per utbildningstillfälle, inkl helpension.

Din ansökan och rekommendation skickas till : June folkhögskola. att: själavårdsutbildningen. Västra Storgatan 14. 553 15 Jönköping.
Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta kursledare Ingrid Svanell på ingrid.svanell@gmail.com

LADDA NER

Anmälningsblankett_Själavårdsutbildning
(0.09 MB)

LADDA NER

Rekommendationsblankett_Själavårdsutbildning
(0.02 MB)

Utbildningstillfälle 1:
Det själavårdande samtalet.
Vad är själavård?
Gudsbild.
Självbild.
Tystnadsplikt och tystnadsrätt.

Utbildningstillfälle 2:
Själsvårdssamtalet
Själavård med människor med missbrukarproblematik.
Våld i nära relationer.
Själavård i mångkulturell församling.
Psykisk ohälsa.
Att starta ett själavårdsteam.

Utbildningstillfälle 3:
Sorg och förlust.
Kris och katastrof.
Sexualitet, porr och relationer.
Att möta människor i livets slutskede.
Trons kris och utveckling.
Konflikthantering.

Utbildningstillfälle 4:
Förlåtelse och försoning.
Skam och skuld
Sund andlighet.
Samtalsmetodik.
Att växa och mogna som själavårdare.