Själavårdsutbildning på Kaggeholm

Utbildningen är en samverkanskurs mellan Kaggeholms folkhögsskola och Pingst fria församlingar i samverkan. Utbildningen består av fyra delkurser fördelade på två terminer och vänder sig till dig som har erfarenhet av själavårdande samtal och vill fördjupa dig i ämnet själavård i församlingen.

Under utbildningen kommer du kunna välja om du vill specialisera dig på själavårdande samtal med ungdomar eller människor med olika etniska ursprung. Utbildningen genomförs på Kaggeholms slott och startar klockan 17.00 på torsdagen och avslutas med lunch kockan 11.30 på söndagen vid varje utbildningstillfälle. Varje kurstillfälle innehåller föreläsningar i storgrupp, litteraturgrupper, basgrupper samt kreativt skapande pass.

Nästa utbildningsomgång kommer genomföras 5-8 oktober, 16-19 november 2017 samt 15-18 mars och 26-29 april 2018, se schema nedan.

När du söker utbildningen förbinder du dig att delta vid samtliga kurstillfällen och genomföra arbetsuppgifter i mellanperioderna. Din ansökan ska kompletteras med rekommendation från din församlings föreståndare / ordförande.

LADDA NER

Anmälningsblankett_Själavårdsutbildning
(0.09 MB)

LADDA NER

Rekommendationsblankett_Själavårdsutbildning
(0.02 MB)

KURSTILLFÄLLE ETT  5-7 oktober 2017
Grundläggande själavård. Jag och Gud.
Självbild
Gudsbild
Vad är själavårdarens uppgift
Att vara en själavårdare
Själavårdssamtalet
Vardagssjälavård
Tystnadsplikt och tystnadsrätt

KURSTILLFÄLLE TVÅ 16-19 november 2017
Jag blickar ut. Medmänniskan.
Integration- etnisk och generationsöverskridande.
Utanförskap och främlingskap
Psykisk ohälsa
Relationer, sex och porr.
Hederskultur

KURSTILLFÄLLE TRE 15-18 mars 2018
Att släppa taget
Döden
Sorg och förlust
Konflikt
Försoning
Kris och katastrof

KURSTILLFÄLLE FYRA  26-29 april 2018
Att växa och mogna som själavårdare
Bön och bibelläsning
Skam och skuld
Lära och liv
Trons kris och utveckling
Samtalsmetodik