Välkommen att använda Pingst logotype!

En egen grafisk profil för Pingst - fria församlingar i samverkan lanserades 2004. Den kan på olika sätt användas av alla församlingar och verksamheter inom Pingströrelsen. Med hjälp av en grafisk profil förstärks vårt varumärke också i syfte att uttrycka gemensam identitet som aktiva delar i en hundraårig församlingsrörelse.

Våra församlingar har historiskt många olika församlingsnamn och den grafiska profilen förhindrar inte att fortsätta använda sitt ”gamla” församlingsnamn, för den församling som så önskar. Men den grafiska profilen ger också unika möjligheter att hitta sitt eget lokala varumärke genom sammankopplingen mellan logotypen och ortsnamnet. Och med varianten ”en del av pingst” finns också möjligheten att göra en klar identitetskoppling till den rörelse man är en del av.
För att långsiktigt vårda varumärket Pingst har en policy antagits av Pingts styrelse. Den kan laddas ner i länkarna nederst på sidan.
En manual har även tagits fram för att ge en översiktlig beskrivning av hur logotypen kan användas. Den grafiska profilen kan efter ingånget avtal med Pingst användas på två nivåer, där användarnivå 1 handlar om att skapa en församlingsunik logotype med ortsnamnet, och nivå 2 för att markera tillhörighet till Pingst. Manualer för båda alternativen kan laddas ner nederst på sidan.
All användning av den grafiska profilen för Pingst är kostnadsfri för församlingen, men kräver att ett avtal undertecknas där användaren förbinder sig att följa riktlinjerna för logotypens användning. Avtalet kan laddas ner nedan, undertecknas och skickas till angiven kontaktperson nedan.

Om varumärket Pingst

Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan har skyddat varumärket pingst hos Patent- och registreringsverket (varumärke 365338). Användandet av varumärket pingst är därmed skyddat och får bara hanteras genom reglerat avtal med policydokument mellan respektive användare och Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan.
Det är förbjudet enligt svensk lagstiftning att använda, ändra, dela isär eller lägga till något i anslutning till logotypen.

image description
Magnus Wahlström
Pingst- arkiv & forskning, Pingströrelsens årsbok, IPS Network
magnus.wahlstrom@pingst.se
LADDA NER

Pingst Avtal 201810
(0.04 MB)

LADDA NER

Pingst Policy 0903
(0.17 MB)

LADDA NER

PIHD Manual Nivå 1 0109webblåst
(1.54 MB)

LADDA NER

PINGST Manual Nivå 2 0909 webblåst
(0.37 MB)