Resurser - integration

I denna film berättar Merzek Botros, pastor i Centrumkyrkan Sundbyberg och ansvarig för projektet Global Gemenskap, om några av de arbetssätt och material som de använder för att dela evangeliet med arabisktalande.

Ibra presenterar undervisning på arabiska!

Welcome to Sweden är radioprogram för nyanlända flyktingar som Ibra presenterar på sin webb och på Itunes. Programmen innehåller undervisning, lovsång och lektioner i svenskt språk och kultur. I dagsläget finns program på arabiska, men material på Dari är på gång.