Församlingskonsulter

Pingst erbjuder genom församlingskonsulterna särskild hjälp till lokala församlingar i en rad frågor, som exempelvis samgående med andra församlingar, att vara bollplank i svåra frågor, allmänt stöd och hantering av konflikter.

Pingst har fördelat ansvaret på några pastorer, som har stort förtroende och finns fördelade i olika regioner i Sverige. Församlingar som ber om hjälp kommer att debiteras enligt en fastställd taxa.
Kontaktperson i Pingsthuset är Andreas Ardenfors.

image description
Andreas Ardenfors
Verksamhetsledare Pingst Församling/Tillväxt
andreas.ardenfors@pingst.se

Församlingskonsulter från söder till norr

Nils-Erik Claesson, Värnamo, ne.claesson@telia.com
Christer Tornberg, Jönköping, ctornberg@telia.com
Malte Holmquist, Boden, malte.holmquist@pingst.se
Wilberforce Bezuddé, Stockholm, wilberforce.bezudde@cks.se har ett särskilt ansvar för kontakten med invandrarförsamlingar.