Lön och anställning

Många pingstförsamlingar är också arbetsgivare och avlönar personer för tjänster och uppgifter. På den här sidan finns olika resurser samlade kring lön, anställning och tjänst.

Löner

Nedan finns filer för nedladdning om löner för anställda och mötesbesök. Bransch- och löneavtalet för Trossamfund och Ekumeniska organisationer reglerar lönesättningen.
För mötesbesök och reseersättningar, som inte regleras i kollektivavtalet, finns särskilda rekommendationer. Dessa var tidigare en del av ”Lönebetänkandet” och finns nu i filen ”Rekommendationer för mötesbesök”.

LADDA NER

2017-10-01 Bransh- och löneavtal 2017-2020 - Trossamfund och Ekumeniska Organisationer
(1.54 MB)

LADDA NER

2017-10-01 Pingst avtal gällande mötesbesök 20171001-2020-09-30
(0.62 MB)

Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna organisationer. Merparten av pingstförsamlingarna är medlemmar. Arbetsgivaralliansen bidrar med hjälp i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel i arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskap och lönebildning.
Medlemsförsamling kan få rådgivning direkt från Arbetsgivaralliansen. På deras webb kan ni som församling logga in med inloggningsuppgifter som de ger er för att få tillgång till mallar och avtal.
På arbetsgivaralliansens webb finns bl.a. blanketter för anställningsavtal, mallar och instruktioner för provanställning, utlandstjänst och uppsägning. Dessutom finns material kring arbetsmiljö, rehabilitering, m.m.

Vision Ekumeniska

Vision Ekumeniska är fackförbundet för personal som arbetar inom Pingst eller i närstående organisationer. Vision Ekumeniska organiserar även personal inom EFS, Svenska Alliansmissionen, EFK och Equmeniakyrkan.

Befattningsbeskrivning och utvecklingssamtal

Som en hjälp för att utforma befattningsbeskrivning och genomföra utvecklingssamtal har Pingsts församlingskonsulter tagit fram exempelmallar för detta. Detta kan givetvis utformas på många olika sätt. Mallarna är främst tänkta som ett stöd för att utforma detta och församlingen kan själv redigera i Word-filerna. Klicka på länkarna nedan för att ladda ner filerna.

LADDA NER

Befattningsbeskrivning_mall_20160211
(0.02 MB)

LADDA NER

Utvecklingssamtal_kort_mall
(0.02 MB)

LADDA NER

Utvecklingssamtal_lång_mall
(0.03 MB)