Krisberedskap

Alla verksamheter, även kyrkor, drabbas av händelser som gör att man inte längre kan bedriva sin verksamhet normalt. Nedan presenteras några mallar och resurser för dessa lägen.

  • Krisplan. Det är viktigt att vi har en plan, som gör det lättare att hantera situationer som inte tillhör det normala. Syftet med planen är att ge en mental beredskap men också att ge en konkret handlingsplan för att minska skadeverkningarna. På länken nedan kan en mall för krisplan laddas ner. Den är i word-format och församlingen kan själv redigera innehållet utifrån sina förutsättningar.
  • Pastorn, församlingen, krisen. Denna pdf är en del av materialet i Tillsammans-pärmen och handlar om hur man hanterar krissituationer kring förtroendeuppdrag och erbjuder en handlingsplan för detta.
  • Trygg församling. Projektet erbjuder vägledning för pingstförsamlingarnas verksamhet bland barn och unga för att förhindra övergrepp. Klicka på länken nedan för att läsa mer om detta.
  • Församlingskonsulter. Pingst erbjuder genom församlingskonsulterna särskild hjälp till lokala församlingar i en rad frågor, som exempelvis samgående med andra församlingar, att vara bollplank i svåra frågor, allmänt stöd och hantering av konflikter.
LADDA NER

Krisplan Pingst 20160219
(0.47 MB)

LADDA NER

PastornForsamlingenKrisen_Tillsammans
(2.11 MB)