Arkivhjälp

Vår församling har en del känsligt material i våra handlingar, kan dessa lämnas till ett offentligt arkiv?
Vilka handlingar kan vi gallra ur vårt församlingsarkiv?
Vad ska jag göra med alla brev och foton som mina avlidna föräldrar lämnat efter ett liv som missionärer?

Pingst erbjuder församlingar och enskilda vägledning och rådgivning i arkivfrågor, samt arkivering av vissa material. Många frågor besvaras i boken nedan.

Som en handledning erbjuds boken Handbok Arkivering och dokumentation. Den är skriven av Jan-Endy Johannesson och ger handfasta och användbara tips med en inriktning på församling och mission.

image description
Magnus Wahlström
Pingst- arkiv & forskning, Pingströrelsens årsbok, IPS Network
magnus.wahlstrom@pingst.se