Vi hjälper församlingar att lyckas

Alla olika verksamhetsområden inom Pingst arbetar utifrån mottot "Vi hjälper församlingar att lyckas".

Pingströrelsen i Sverige

Med omkring 440 församlingar, över 87 000 medlemmar och många gemensamma projekt och verksamheter är Pingströrelsen en livaktig församlingsrörelse.

Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan finns till för att på olika sätt stötta församlingarna i deras viktiga uppdrag att presentera evangeliet – att Jesus ger liv och räddning till varje människa som tror på honom. Därav devisen ”Vi hjälper församlingar att lyckas”.

Här finns information om olika sorters administrativt stöd, församlingsutvecklingsprojekt, om arbete bland barn och ungdom, om diakonala insatser, om sång och musik, utbildningar och så vidare.
Kontakta gärna oss på Pingst för svar på specifika frågor om vilken service vi kan erbjuda er.