fbpx

Stim och CCLI

Stim står för Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå och är en ideell organisation som har i uppdrag att se till att musikskapare får ersättning för sin musik. Sedan 2016 har Pingst och Stim ett avtal som innebär att församlingar med fler än 300 medlemmar ska öka sin rapportering av livemusik. Detta för att de pengar som betalas in till Stim skall komma till rätt upphovsmän i större utsträckning.

Pingst står fortfarande för merparten av kostnaderna för församlingarna med några undantag. Punkterna sammanfattar innebörden av avtalet.

CCLI ger licenser för att mångfaldiga texter. Antingen genom att kopiera upp textblad eller genom att visa texten på väggen. När man projicerar sångtexter på väggen behöver man alltså en sådan licens för att allt ska gå rätt till. Ett vanligt användningsområde för detta är i samband med gudstjänster. Licensavgiften baseras på genomsnittet av gudstjänstbesökare och inte antalet församlingsmedlemmar. Ni löser licensen på CCLI:s hemsida.

Gudstjänster är inte belagda med stimavgift och behöver inte heller stim-rapporteras. Att inte behöva Stim-rapportera gäller oavsett storlek och antal medlemmar i församlingen. Det är upp till er försmaling att avgöra när det är gudstjänst eller samling.

HAR DU FLER FRÅGOR? LÄS HÄR NEDAN!

Vad behöver inte Stim-rapporteras?
 • Allt som inte är livemusik är inbakat i avtalet så det behövs inte rapporteras. Alltså behöver inte inspelad musik rapporteras, utan det täcks av avtalet. Det betyder att om ni har disco eller inspelad bakgrundsmusik vid servering, mingel eller liknande så behöver det inte rapporteras.
Vad gäller för församlingar med 0-299 medlemmar?
 • Ni behöver inte rapportera den livemusik som framförs i er kyrka, då församlingar livemusikarrangemang i församlingar med under 300 medlemmar är täckta i avtalet – förutom ett undantag som står i punkten nedan.
 • Om ni arrangerar ett livemusikarrangemang som samlar 500 eller fler besökare skall det rapporteras. Oavsett om det var biljettpris eller inte. Stimkostnaden för ett sådant arrangemang betalar ni själva som församling.
 • Om ni som församling vill rapportera arrangemang med livemusik för att underlaget för fördelning av stimpengar skall bli större är det möjligt. Kontakta Stim.
Vad gäller för församlingar med 300 eller fler medlemmar?
 • Pingst täcker stimavgiften för era arrangemang med livemusik men ni behöver ändå rapportera så att betalningen blir rätt. Vid arrangemang med 500 eller fler besökare gäller en annan regel. Se nedan.
 • Arrangemang med livemusik som inte är gudstjänst skall rapporteras oavsett hur många som kom på det eller om det var biljett eller inte.
 • Om ni arrangerar ett livemusikarrangemang som samlar 500 eller fler besökare skall rapporteras. Oavsett om det var biljettpris eller inte. Stimkostnaden för ett sådant arrangemang betalar ni själva som församling.
 • Påminnelse: Gudstjänst är inte belagt med stimavgift så de behöver inte rapporteras. Ni som församling är expert på gudstjänst ni vet när det är gudstjänst eller inte.
 • Det är viktigt att ni rapporterar varje år även om ni inte haft några arrangemang. Ni löper annars en risk för hanteringsavgifter från Stim för underlåtande av rapportering.
Vem betalar?
 • När rapporten skickas till Stim så generas en faktura. Den fakturan kommer sedan till Pingst som betalar den. Undantaget är de arrangemang som har fler än 500 besökare. De fakturor går direkt till er som arrangerande församling.
  alltså inte betala avgift till något annat samfund eller liknande för stimkostnaden.
Övrigt som ryms och inte ryms i avtalet
 • I avtalet ingår att ni får kopiera upp CD – skivor från gudstjänster och möten. Dessa kan ges som gåvor eller säljas för max 50 kr.
 • Avtalet rymmer inte livemusik som ingår i streaming av gudstjänster, tv och radio, musik på hemsidor och liknande. För sådant tecknas separat avtal med Stim.
Vad gäller när någon annan arrangerar
 • När det är annan huvudarrangör än församlingen så är det den arrangören som står för stimavgiften och rapporteringen. Självklara exempel är när ni hyr eller lånar ut kyrkan till ett arrangemang
 • Om ni vid samarbetsarrangemang är osäkra på vem som är huvudarrangör så följ pengastigen. Vem betalar? Vem får intäkten? Den som gör det är i princip alltid huvudarrangören och därmed ansvarig även för stimrapportering och avgift.
 • Stim har rätt att höra av sig och be kontaktuppgifter till arrangörer som hyr eller lånar era lokaler. Gör ert bästa för att förse dem med bra information vid dessa tillfällen.
 • Om PMU är huvudarrangör så ryms stimavgiften inom samma regler som för församlingar 0-299 medlemmar.
Hur fungerar det för en församling som är dubbelansluten?
 • Pingst har bestämt sig för att ta kostnaden för Stim för de församlingar som är dubbelanslutna. Ni behöver alltså inte betala några eventuella avgifter som relaterar till Stim från det andra samfund ni är anslutna till.