Samverkansförsamling

Inom Pingst utvecklar vi arbetet med och stötta samverkansförsamlingar. Vi är glada över att Sören Perder, Örebro kommer gå in för att samordna detta arbete. Sören tillsammans med våra församlingskonsulter är beredda att vara med och hjälpa till i processen att förbereda, genomföra och följa upp samverkansprocesser.

Torsdagen 22/11 kl 10:30-16:00 vill vi därför bjuda in alla församlingar till en samtalsdag om detta.

Vi kommer att presentera resultaten av en undersökning som vi gjort, med en enkät som våra samverkansförsamlingar fyllt i och fyra djupintervjuer som genomförts. Sören Perder kommer att berätta om sitt uppdrag och naturligtvis kommer vi få några representanter från församlingar som blivit en samverkansförsamling.
Seminariet går att följa på plats och via videolänk, webinar. Anmälan, info och länk till webinar presenteras nedan.

Samverkansförsamling - samtalsdag

I formuläret nedan sker anmälning för närvaro på samtalsdagen i Alvik den 22/11 kl. 10.30

 

Vid anmälan behandlar vi dina personuppgifter. Det sker endast för detta ändamål enligt vår integritetspolicy som du kan ta del av på länken nedan.