Samverkansförsamling

Att bilda en gemensam församling är att bilda en ny enhet, litegrann liknar det att gå in i ett äktenskap. Precis som när man gifter sig så kan det bli en härlig gemenskap som stärker parterna och som, inte minst, blir bärare av nytt liv. Men precis som bärigheten i ett äktenskap så är mycket beroende av hur väl man förberett sig och har beredskap för de frågor som kommer att dyka upp.

Material som stöd i processen

Det är viktigt att i ett tidigt skede inleda ett fördjupat samtal som en förberedelse för ett eventuellt samgående. Som ett stöd för detta samtal har Pingst tagit fram ett material med tankar och frågor. Klicka på länken nedan för att ladda ner detta.

Sören Perder – bollplank och stöd vid samverkan

Sören Perder är församlingskonsult med inriktning på ekumenisk samverkan. Han har varit församlingsanställd i olika pingstförsamlingar i drygt 40 år, varav 32 år som föreståndare i tre olika församlingar, de senaste 16 åren som pastor i Pingstkyrkan i Örebro.

Sören har som församlingskonsult Pingsts uppdrag att stå i kontakt med och stötta församlingar som står i processer av ekumenisk samverkan med någon eller några andra församlingar. Både er som kommit en bit på väg och er som bara börjat fundera. Han kan vara ett bollplank och ett stöd för er i processen. Sören är Pingsts kontaktperson för samverkansförsamlingar, har kontakt med andra samfund och kan förmedla kunskap och sammanföra resurser.

Hör gärna av er om ni har frågor och funderingar!
Sören Perder
soren.perder@pingst.se
073-1818712