fbpx

Säkerhetsinfo för församlingar

Väskförbudet och församlingen 

Polisens beslut att införa ett väskförbud på större evenemang i Sverige omfattar i dagsläget inte gudstjänster och konserter i kyrkor. Förbudet gäller sammankomster som är tillstånds- och anmälningspliktiga. Arbeta dock alltid för trygghet!

Läs mer om församlingen och väskförbudet på SKR:s webb

Sedan vi skickade ut info om säkerhet i kyrkan i början av sommaren har myndigheter signalerat en höjd hotbild. Trossamfunden uppdateras regelbundet kring säkerhetsfrågor från myndigheten SST.

Vid den senaste samlingen var polisen med och informerade. Man underströk bl.a. att den höjda hotbilden är strategisk inte specifik. Det är en höjd sannolikhet men säger inget om att specifika platser eller aktörer skulle vara särskilt utsatta, utan är generell. Varje aktör måste värdera sin situation. En nyckel är att i samband med samlingar skapa en god ”säkerhetskultur” kopplad till former för öppnande, genomförande och avslutning. SST och EU-rådet har tagit fram bra material som vi länkar till nedan. De signalerade också att församlingar gärna ska ha en dialog med polisen vid exempelvis större och extraordinära arrangemang.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner materialen. De finns också på Wikipingst – sök på ”Säkerhet”.