Wanja Karlsson – Sjuksköterska och missionär på Lemera

LADDA NER

Lemera - en viktig plats i Afrika för svensk pingstmission - ligger i en bergskedja i östra delen av Demokratiska republiken Kongo. Dit kom Wanja Karlsson i januari 1975 för att arbeta på det missionssjukhus som byggdes upp under 1970-talet. Tanken på att bli missionär hade väckts tidigt i hennes liv och hon bestämde sig för att utbilda sig till sjuksköterska. Under tre perioder åren 1975-1984 var hon verksam vid Lemerasjukhuset som narkos- och operationssköterska. Här berättar Wanja om upplevelser, händelser och erfarenheter från sin tid i Afrika. ISBN: 978-91-984588-5-5