Venzel Nilsson – Minnen och händelser i mitt liv

LADDA NER

Venzel Nilsson (1890‒1977) var en av den svenska Pingströrelsens ledande pastorer från tidigt 1930-tal till slutet av 1950-talet. I maj 1967 avslutade han en berättelse som handlar om uppväxten och ungdomstiden i Målilla socken i Småland, samt om sin omvändelse och gärning som evangelist, pastor och föreståndare. Före år 1930 hade han sporadiskt gjort anteckningar om händelser han varit med om. Därefter förde han dagbok ända fram till sin död. Hans berättelse har här kompletterats med två andra texter av honom; den sista är skriven efter ett besök i Linköping år 1974 då han var en av talarna vid Sionförsamlingens femtioårsjubileum.