Vår(d)as det för själen i pingst?

LADDA NER

Denna uppsats skrevs som en del av den distanskurs, som i St Lukas regi gavs på Nya Slottet Bjärka-Säby under sju terminer åren 1991-1994. Uppsatsen redogör först för vad själavård är och hur den sker utgående från läst litteratur. Därefter beskrivs själavården inom pingströrelsen grundat både på författarens egen erfarenhet, på samtal med olika själavårdare inom pingströrelsen och på kontakter med andra medlemmar inom pingströrelsen. Uppsatsens andra del är en redovisning av människors svar på en själavårdsenkät. Författaren ger till slut en reflexion över vägen vidare. Uppsatsen ingick under flera år i kurslitteraturen för själavårdsutbildningen på Kaggeholm och merparten av de 365 tryckta exemplaren levererades dit.