TV-Inters uppföljningsarbete. Kompendium 1 för telefonsjälavård.

LADDA NER

Detta kompendium användes vid utbildning av telefonsjälavårdare på TV-Inter och sedan som ett stöd för dem. Under de år TV-Inter sände regelbundet på TV4 och TV5 var det många som tog kontakt. De som ringde fick möjlighet att möta en själavårdare på sin egen ort. Tack vare utbildade själavårdare och denna dokumenterade handledning tillät även SVT att TV-Inters telefonnummer lades ut i rutan då de sände gudstjänster producerade av TV-inter. Kompendiet har tryckts i ett par hundra exemplar, merparten (utöver den interna användningen på TV-Inter) har använts i samband med själavårdsutbildning för närradion på olika platser i Sverige.