Svensk pingströrelses nattvardssyn

LADDA NER

Pingstpastorers undervisning om nattvardens innebörd i ett urval av böcker och tidskrifter. Ett PM vid Teologiska Högskolan i Stockholm 1996.