Sören Törnkvist – Faster Elsa och hennes missionärskamrater i Indien

LADDA NER

Familjens hjälte och ett titthål ut mot stora världen. Så skriver författaren om sin barndoms bild av "Faster Elsa". Hennes livsöde släpper honom inte. Vid 33 års ålder åkte Elsa Törnqvist till Indien som pingstmissionär. Under de följande 33 åren verkade hon i trakterna kring floden Ganges i Norra Indien. Utifrån en mängd källor har författaren sammanställt en berättelse om hennes liv som inte bara ger historisk inblick i en missionärs arbete utan också speglar aktuella frågor kring kön och makt.