Själavården i Pingströrelsen

LADDA NER

Uppsats i magisterutbildning i teologi (20 poäng) vid Uppsala universitet. Undersökningens syfte är att undersöka den själavård som förekommer i Sveriges pingstförsamlingar för att bidra till en bättre kunskap om hur man ser på själavården och hur den praktiseras.