Pingströrelsens identitet – En studie av tidskriften Den Kristne 1949-55 ur ett historiskt/sociologiskt perspektiv

LADDA NER

C-uppsats vid Linköpings Universitet, 1994-95. Institutionen för kultur- och samhällsvetenskap. Historia 3. Tack går till Per Skoglar för internetanpassning av uppsatsen.