Pingstförsamlingen på Östermalm på 20-talet

En uppsats om hur Pethrus bildade en församling på Östermalm och om hur den kom tillbaka till Filadelfia.