Per-Olof Jacobsson – Mission för hela livet; Sverige, Kongo, Rwanda

LADDA NER

Mission. Min berättelse handlar om mission. När man använder ordet mission tänker man oftast på en utgivande verksamhet i andra länder på jorden. I verkligheten är mission församlingens stora uppdrag både hemma och borta, och den viktiga arbetsuppgiften är att ”göra alla folk till lärjungar” enligt Jesu befallning.