Nr. 5 Pentekostalismen i Sverige på 2000-talet: rapport från ett forskningsprojekt på IPS 2012-2013 – Jan-Åke Alvarsson (red)

LADDA NER

Sverige håller snabbt på att förändras, även på det andliga området. Mitt i Föreningssveriges sönderfall tycks det som att ingen längre har en tydlig överblick hur situationen ser ut. Detta gäller inte minst området 'pentekostala' och 'karismatiska' rörelser. Den här rapporten är ett första försök från en forskargrupp att beskriva hur situationen i dag ser ut på detta område. Frågorna vi ställer är t.ex.: Vilka mötesplatser finns det? Vilka former har mötena? Hur hör de ihop? Hur skiljer de sig åt? Var finns de? Genom djupdykning i arkiv, mängder av besök i kyrkor och samfund, undersökningar på nätet och intervjuer med nyckelpersoner — har vi som skapat oss en första bild. Våra seminarier har sedan varit viktiga för att hjälpas åt att se trender, nyheter och för att dela kunskap. Förutom den traditionella församlingsgemenskapen i ett etablerat samfund, som till exempel Pingströrelsen, så ser vi i dag en mångfald former för att mötas eller dela ett intresse inom det pentekostala området: intressegrupper; fristående församlingar; immigrantkyrkor; ekumeniska konferenser; samling kring ett "ministry"; nätverk; tidskrifter och en tv-kanal. Det pentekostala budskapet kan också framföras på olika sätt. Sättet att fira gudstjänst, sättet att vara kristen på, varierar också. Rapporten ger oss bakgrund och verktyg för att jämföra olika traditioner. Den blir ett hjälpmedel att orientera sig i "pentekostalismen i Sverige under 2000-talet".