Pentekostal hermeneutik

LADDA NER

Uppsatsen är skriven som examination till högskolekursen "Den pentekostala revolutionen" vid THS. Uppsatsen behandlar ämnet pentekostal hermeneutik dels genom en kortare redogörelse av några pentekostala teologers syn, dels genom en längre…