Nr 8. Latter Rain-väckelsen i Östermalms Fria Församling på 1950-talet – Börje Norlén och Georg Kjellberg

LADDA NER

Pastorer från den amerikanska Latter Rain-väckelsen besökte sensommaren 1951 Filadelfia i Stockholm och därefter – mot Lewi Pethrus vilja – Östermalms Fria Församling, där väckelsen fick sitt genomslag på svensk mark. I sin undersökning, som först presenterades som en uppsats vid Betelseminariet, beskriver Börje Norlén och Georg Kjellberg detaljerat den fortsatta utvecklingen – Lewi Pethrus försök att stoppa väckelsen, splittringen inom Östermalmsförsamlingen, men också uppgörelser och återföreningar. Författarna betonar Latter Rain-väckelsens betydelse som förelöpare till de omfattande andliga väckelser som senare följde, främst den karismatiska väckelsen.