Nr. 7 Pingstväckelsens riktlinjer

LADDA NER

Pingstväckelsens riktlinjer gavs ut hösten 1917 på Förlaget Filadelfia. Lewi Pethrus skrev i förordet att boken var ”resultatet av många verkligt andedöpta mäns erfarenhet”. Den är en översättning av större delen av en bok från år 1916 vilken hade getts ut inom Mülheimrörelsen som vid den tiden var den dominerande pingströrelsen i Tyskland. Den hade skrivits och sammanställts av ett predikantkollektiv. Boken riktade sig inte bara till rörelsens medlemmar utan också till de motståndare som fanns i en inomkyrklig gren av den tyska evangeliska kyrkan där Mülheimrörelsen hade uppstått. De texter som togs med i den svenska utgåvan behandlar frågor kring församlingens mål, uppbyggnad och ämbeten samt de andliga gåvorna.