Nr. 6 Församlingsplantering i Pingst: Rapport från ett forskningsprojekt på IPS 2015. Josefsson & Wahlström (red)

LADDA NER

Det strategiska arbetet med bildandet av nya församlingar i Pingst - fria församlingar i samverkan startade för cirka 10 år sedan. Redan i samband med att Pingströrelsen formades prioriterades församlingsbildande. Senare kom idealet om “en församling i varje stad”. Under slutet av 1900-talet förändras idealen. Idag lyfts församlingsplantering fram som ett viktigt arbete för tillväxt och förnyelse i Pingst. Inför 2015 initierade Institutet för Pentekostala Studier ett arbete med att bearbeta frågor kring församlingsplantering inom Pingst. I denna forskningsrapport sker en belysning av ämnet ur bibliskt, historiskt och systematiskt teologiskt perspektiv och det pågående arbetet i Pingst kartläggs och analyseras. Frågor som bearbetas är: Vad kan vi idag lära från Nya testamentets tid om att etablera nya församlingar? Vilka ideal fanns för lokal församlingsverksamhet i 1900-talets svenska pingströrelse? Vad är den teologiska motivationen och drivkraften till att församlingar bildas? Vilka drivkrafter och faktorer är avgörande för församlingsplanterare inom Pingst? Hur har olika typer av församlingsplanteringar utformats inom Pingströrelsen?