Nr. 6 Den samfundsfria församlingen och de karismatiska gåvorna och tjänsterna – Rhode Struble

LADDA NER

Pingströrelsens församlingssyn och tillämpningen av denna blev tidigt ett av rörelsens viktigaste särmärken. Från år 1919 konsoliderades synen på den samfundsfria församlingen till en lära. Rhode Struble undersöker i sin avhandling, som först publicerades 1982, hur den samfundsfria församlingssynen utvecklades, försvarades och realiserades i Pingströrelsen. Författaren redogör för de sammanhållande institutioner som skapade förutsättningarna för framväxten av den församlingsrörelse som i nätverksform bildades kring Lewi Pethrus och Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.