Nr. 5 Pingströrelsen, kyrkorna och samhället – Carl-Erik Sahlberg

LADDA NER

Undersökningen bearbetar Pingströrelsens utveckling under tioårsperioden 1964-1974 och tar vid efter författarens avhandling Pingströrelsen och tidningen Dagen – från sekt till kristet samhälle 1907–1963. I början av 1960-talet arbetade Pingströrelsen mer aktivt än många andra kristna grupper för ett stärkt kristet inflytande i det svenska samhället. Hur påverkade starten av Kristen demokratisk samling (KDS), interna debatter kring organisationsfrågor, Maranata och den karismatiska förnyelsens framväxt Pingströrelsens relationer och positioner gentemot de andra kyrkorna och det omgivande samhället? Dessa frågor bearbetas i denna bok. I fokus för undersökningen av denna process står den roll som dagstidningen Dagen hade.