Nr. 4 Pingströrelsen och tidningen Dagen – Carl-Erik Sahlberg

LADDA NER

Carl-Erik Sahlbergs doktorsavhandling om den svenska Pingströrelsens förhållande till samhället och till kyrkosamfunden presenterades första gången våren 1977. Då fanns endast ett fåtal vetenskapliga arbeten publicerade som behandlade den svenska Pingströrelsen och Carl-Erik Sahlberg var den förste som ställde rörelsen i relation till den miljö som den var framsprungen ur. Hans arbete täcker perioden 1907–1963, och beskriver rörelsens utveckling från sekt till etablerat kyrkosamfund med ett uttalat samhällsengagemang. I fokus för studiet av denna process står den roll som dagstidningen Dagen hade.