Nr 3. Vårt behov av sanning – Bertil Carlsson

LADDA NER

Våren 1978 blev maktfrågan i Pingströrelsen en riksnyhet efter att flera spänningsfyllda konflikter utspelats inom Pingströrelsen under 1970-talet. I detta skede hade Bertil Carlsson fem radioandakter i Sveriges Radio under vinjetten Vårt behov av sanning. Radioandakterna fick särskild uppmärksamhet genom sitt tema och tidpunkten för utsändningen. I denna skrift görs de tillgängliga tillsammans med texter från andra andakter och predikningar Bertil Carlsson hållit i Sveriges Radio. Skriften är publicerad i pdf-format och kan laddas ned gratis nedan. Det går även att beställa skriften som pappersbok.