Nr. 22 De pingstbetonade. En pingströrelse inom Svenska Missionsförbundet

LADDA NER

De pingstbetonade kom att bli en benämning för anhängarna av den pingströrelse inom Svenska Missionsförbundet (SMF) som nådde sin kulmen kring år 1930. Pingstväckelsen fick inte fäste i SMF när den nådde Sverige i slutet av år 1906.Men femton år senare uppstod en pingströrelse med andedop och bruk av Andens gåvor inom samfundet. En av nyckelpersonerna var Missionsförbundets riksevangelist Alex Olovson som efter en egen erfarenhet1922 kom att se andedopet som en möjlighet till andlig förnyelse i församlingarna. En annan var predikanten Frank Mangs som fick uppleva andedopet under den stilla vecka som hölls på Öckerö sommaren 1923. Denna bok ger en utförlig dokumentation av uppkomst, förlopp och huvudpersoner, men också av de spänningar som leder till att de pingstbetonade som rörelse försvinner från SMF under början på 1930-talet.